6 KIU vaikams ir jaunimui


1. SUWARI WAZA
 • kata dori - ikkyo
 • shomen uchi - ikkyo
 • ryote dori - kokyu ho
2. TACHI WAZA
 • shomen uchi - ikkyo
 • shomen uchi - irimi nage
 • kosa dori - ikkyo
 • kosa dori - irimi nage
 • kosa dori - kote-gaeshi
 • kosa dori - shiho nage
 • katate dori - shiho nage
 • katate dori - kokyu nage(3 variantai)
 • ryokata dori - kokiu nage
 • tsuki - kote-gaeshi
3. BOKEN
 • Suburi


LT EN